Osoby wykonujące zawód medyczny już utraciły prawo do zasiłku chorobowego, a także opiekuńczego w wysokości 100%. Nie mają już także prawa do wypłaty tych zasiłków w czasie pracy zdalnej.

5 września 2020 r. przestały obowiązywać preferencyjne zasady dotyczące wysokości zasiłku chorobowego oraz możliwości świadczenia pracy w czasie zasiłku chorobowego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez osoby wykonujące zawód medyczny.

– „Czas obowiązywania korzystniejszych regulacji dla medyków upłynął 4 września. 5 września 2020 r. stracił moc obowiązującą przepis, który przyznawał osobom wykonującym zawód medyczny, czyli lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym, zasiłek chorobowy i dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wysokości 100% wynagrodzenia.” – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Zasiłek chorobowy

Od 5 września 2020 r. ubezpieczony, który jest zatrudniony w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który:

  • był niezdolny do pracy z powodu COVID-19, powstałą w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym lub
  • przebywał na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, ponieważ pozostawał w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym

ma prawo do zasiłku chorobowego na ogólnych zasadach, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy, który dotyczy pracowników i w wysokości odpowiednio 70% lub 80% podstawy wymiaru. Oznacza to, że po wyczerpaniu 33 lub 14 dni wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, nie otrzyma świadczenia w wysokości 100%.

Świadczenie pracy w czasie zasiłku chorobowego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez osoby wykonujące zawód medyczny

Za okres od 5 września 2020 r. osoby ubezpieczone, które wykonują zawód medyczny, tracą również prawo do:

  • zasiłku chorobowego, jeżeli w okresie objęcia ich obowiązkową kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, świadczą pracę zdalną na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udzielają świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
  • dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jeżeli świadczą pracę w podmiocie leczniczym w ramach dyżuru medycznego w godzinach innych niż czas zwolnienia od wykonywania pracy w związku z osobistym sprawowaniem opieki nad:
  • dzieckiem w wieku do lat 8 lub
  • dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do lat 16 lub
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wieku do lat 18 lub
  • dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku do lat 24 lub
  • dorosłą osoba niepełnosprawną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj