Dziesięć uchwał w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych podjęli radni w trakcie XXI sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

W ubiegły czwartek, 16 lipca, w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się XXI posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu. W trakcie sesji radni podjęli dziesięć uchwał w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych oraz ustalili szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował o m.in. o wpłynięciu jednej oferty kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu. W związku z tym, że osoba ta nie jest nauczycielem, wystąpiono do Kuratorium Oświaty w Białymstoku o opinię.

Ponadto burmistrz przekazał informację, że Stowarzyszenie „Rodzina” i Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 ogłosiły nabór osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej, których miesięczny dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego ( osoby samotnie gospodarujące – 1 402 zł, dla osoby w rodzinie 1 056 zł). Osoby zainteresowane, które nie otrzymały skierowania proszone o kontakt z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w celu wydania dokumentu uprawniającego do otrzymania wsparcia w formie artykułów.

W trakcie obrad podjęto uchwały w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2020 rok, ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadań:

  • Rozbudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielcza w miejscowości Ciechanowiec
  • Rozbudowa drogi gminnej nr 108885B w miejscowości Wojtkowice-Glinna
  • Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec
  • Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu
  • Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk
  • Rozbudowa drogi gminnej nr 108878B w miejscowości Przybyszyn
  • Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108889B w miejscowości Dąbczyn
  • Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 108870B we wsi Czaje-Wólka
  • Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 108870B we wsi Czaje-Wólka
  • Przebudowa drogi Nr 323 – ul. Kuczyńska w Ciechanowcu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj