Fot. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Podczas XVII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Rada jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu powiatu w 2019 roku.

XVII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego odbyła się dzisiaj, 26 czerwca. W trakcie sesji Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński przedstawił raport o stanie Powiatu Wysokomazowieckiego za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.

– “Po raz pierwszy odkąd pamiętam nasze plany dotyczące dochodów budżetowych zostały wykonane z nawiązką. To oczywiście wynika z tego, że udało się nam uzyskać wyjątkowo duże środki inwestycyjne w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.” – mówił w trakcie sesji starosta Bogdan Zieliński.

Jak podkreślił, w roku 2019 pozyskano dużo środków zewnętrznych, m.in. z rezerwy ogólnej budżetu państwa, Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszy Europejskich.

Około 44,5% wydatków powiatu to wydatki inwestycyjne, co przełożyło się na kwotę 45 295 660,23 zł. To pierwszy raz kiedy taka kwota została wydana na inwestycje. Największy udział w wydatkach powiatu miały wydatki na transport i łączność czyli drogi powiatowe, a następnie oświata, wychowanie, pomoc społeczna oraz administracja publiczna.

Starosta serdecznie dziękował radnym Rady Powiatu za proinwestycyjne podejście do budżetu.

– “Uważam ten rok za bardzo udany jeśli chodzi o wykonanie budżetu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wysokiej radzie, państwu radnym za to że tak ambitny budżet został przez państwa uchwalony. Chcę też podziękować pani skarbnik za codzienną pracę nad tym budżetem, wszystkim dyrektorom naszych jednostek powiatowych, a także gminom, państwu burmistrzom, wójtom, radnym rad gmin, którzy dofinansowują nasze inwestycje drogowe. Razem możemy robić dużo więcej.” – powiedział starosta.

Po przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok, radni jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium. Wcześniej – również jednogłośnie – udzielono Zarządowi wotum zaufania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj